Posts

Showing posts from September, 2023

ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing တႅမ်ႈလႆႈ ဢင်းၵိတ်ႉ တႆး မၢၼ်ႈ (Update 03/9/2023)

Image
 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေမႃးၸႅၵ်ႇပၼ်ၽွၼ်ႉ ၽွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉမႂ်ႇ AJ Kunheing  ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font

လွင်ႈၽူႈၶူင်သၢင်ႈAJ kunheing Font
ၸဝ်ႈၶူးၼႃႇရတ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ

ၽူႈၶိုင်သၢင်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ
တႃႇတေပဵၼ်မႃး ဝႅပ်ႉသၢႆႉ www.ajfont.com ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶူးပိၼ်ႇတေႃးလ တႆးၼုမ်ႇ ဝတ်ႉဢွင်ႇမင်ႇၵလႃႇ ၶပ်းၶိုင်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသေ သိုဝ်ႉ Domain လူႇတၢၼ်းဝႆႉ တႃႇၼိုင်ႈပီၶႃႈဢေႃႈ။ သင်ဝႃႈပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၶႂ်ႈၵမ်ႉထႅမ် တႃႇၵႃႈၸိုဝ်ႈ Domain လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃႈဢိၼ်ႇတႃႇၼႅတ်ႉဢၼ်လႆႈလဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈယူႇဢေႃႈ။